Welex, uw vastgoed advocaat!

Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaat in Spanje


door
Welex Lawyers & Accountants in Vastgoed in Spanje

Is er een advocaat nodig bij koop van woning in Spanje?

Deze vraag kan iedereen zich stellen bij het nemen van de stap om een huis in Spanje te kopen.

De financiële investering die gepaard gaat met de aankoop van een woning leidt tot de verplichting om dit met de grootst mogelijke zekerheid te doen. En zeker als de koper een buitenlands persoon is die geen Spaans ingezetene is.

De tarieven van een vastgoed advocaat in Spanje gespecialiseerd in onroerend goed zijn zonder twijfel perfect draaglijk als u zich in de toekomst problemen wilt besparen. De aankoop van een woning in Spanje is geen geringe opgave.

De juridische begeleiding en controle mag niet ontbreken bij het kopen van een vastgoed in Spanje. Of het een nieuwbouw woning is, een bestaande woning of een grondstuk waar men zelf wilt op bouwen dat maakt bij Welex niet uit.

Een goede advocaat in Spanje, deskundig op het gebied van vastgoed, zal de belangen van zijn cliënt 100% behartigen. De Nederlandstalige advocaten in Spanje van Welex verrichten nauwgezet onderzoek van de woning die u wilt kopen in Spanje.

Terwijl de juridische en bouwkundige documentatie van het onroerend goed wordt onderzocht, gaan de advocaten in Spanje van Welex ook over tot het opstellen van de verschillende Spaanse contracten en documenten die nodig zijn voor ondertekening van de koopakte in Spanje en om het onroerend goed te kunnen reserveren en van de markt te halen. Soms is het huis dat iemand op het oog heeft zo aantrekkelijk dat het nodig is om het te reserveren, om het van de markt te halen, door het betalen van een bedrag aan borg. In die zin bestaan er verschillende soorten contracten.

Tot slot zal een goede advocaat in Spanje rekening hebben gehouden met de bedragen die op grond van fiscale verplichtingen of een overeenkomst tussen beide partijen worden ingehouden op de koopsom. Zo kan worden voldaan aan bedragen of schulden die al dan niet openstonden op het moment van ondertekening van de aankoop akte in Spanje. De Nedelandstalige vastgoed advocaten in Spanje van Welex houden u op de hoogte van al deze zaken, die voor de lezer ingewikkeld kunnen zijn.

Als de koopakte in Spanje eenmaal is ondertekend, blijven de professionals van Welex voor u werken. Zij dragen zorg voor betaling van de belasting behorende bij de aankoop van het onroerend goed in Spanje en dienen de koopakte in bij het eigendomsregister, om het huis op uw naam te laten zetten.

Daarnaast brengen we de gemeente en andere instanties ervan op de hoogte dat u de nieuwe eigenaar bent.

U kunt er zeker van zijn bij Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocaten in Spanje de meest gekwalificeerde professionals te vinden die u perfect begeleiden op de ingewikkelde weg naar het kopen van een woning in Spanje. Veilig kopen in Spanje is anders dan in Nederland en België.

Veilig kopen in Spanje doet u met Welex, met meer dan 25 jaar ervaring in Spanje!

  • Website gerealiseerd door TwinDigital